ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ

  • Клиентът се задължава да прегледа обстойно стоката при получаване. Превозвачът изпълняващ доставката, както и Прима Ергономика ЕООД, не носят отговорност за нарушена цялост, ако тя не е била констатирана в момента на приемане.
  • Клиентът се задължава да съхранява всички документи съпътстващи закупената стока /поръчка, платежен документ и гаранционна карта/.
  • Клиентът се задължава, в срок от максимум 30 календарни дни от датата на получаване, да разопакова матраци транспортирани във вид на руло.
  • Всички останали условия и правила са упоменати в гаранционната карта придружаваща стока.